இருபதாம் நூற்றாண்டுச் சிற்றிலக்கியங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இருபதாம் நூற்றாண்டுச் சிற்றிலக்கியங்கள்

mairubatham nootrandu chittrilakkiyangal
Weight
300.00 Gms

இருபதாம் நூற்றாண்டுச் சிற்றிலக்கியங்கள் என்றாலும், இனக்குழுச் சமூகக் காலந்தொட்டு இன்றுவரை பார்வையைச் செலுத்தியுள்ளார். பல்லவர், சோழர் அரசியல் பின்னணியில் உலாவையும் கலம்பகத்தையும் பார்க்கும் செல்வராசின் பார்வை முந்திய மரபிலிருந்து வேறுபட்டது. 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.