பத்தாயிரம் மைல் பயணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பத்தாயிரம் மைல் பயணம்

pathayiram mile payanam
Weight
450.00 Gms

பத்தாயிரம் மைல் பயணம்

பயணமே மனிதனை மேம்படுத்துகிறது. பலருடைய துணிச்சலான பயணங்களால்தான் புதிய கண்டங்கள் புலப்பட்டன; புதிய சிந்தனைகள் புலர்ந்தன; புதிய வழித்தடங்கள் கிடைத்தன; புதிய பொருட்கள் அறிமுகமாயின.

சுவாரசியமும், விவரிப்பும் ஒன்றுக்கொண்று முரணானதாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. கற்பனை மட்டுமல்ல உண்மைகளும் கூட சுவாரஸ்யமாக இருக்க முடியும். அதற்கு இந்த நூலே சாட்சி.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.