ரவிந்தரநாத் தாகூர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ரவிந்தரநாத் தாகூர்

ravindranath tagore
Weight
100.00 Gms
  1. ரவிந்தரநாத் தாகூர்

உலகம் என்னை கவியாகவும், நாடகா-சிரியனா-கவும், தத்துவ ஞானியாகவும் கருதிப் போற்றலாம். ஆனால் என் ஜனங்களுக்கு நான் பாடகன் என்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் தெரியும். அதையே நான் பெருமையாக எண்ணி ஆனந்திக்கிறேன்.

                            ஆசிரியர்  : க.நா.சுப்ரமணியம்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.