ராணியென்று தன்னையறியாத ராணி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ராணியென்று தன்னையறியாத ராணி

raniyendru thannaiyariyatha rani
Weight
120.00 Gms

ராணியென்று தன்னையறியாத ராணி

ஓர் இயல்பான நெகிழ்வும் சாரளமும் கவிதை மொழியில் கூடிவிடுகிறது. நேரடி கூறல், குறியீடுகள், புனைவுகள், கதைகள் இப்படியாகக் கவிதைகளை உருவாக்குகிறார். நவீன கவிதை மீதான நம்பிக்கைக்கு வலுவூட்டும் கவிதைகள் கொண்ட தொகுப்பு இது.

தமிழின் குறிப்பிடத்தகுந்த கவிஞரான ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியனின் ஐந்தாம் கவிதைத் தொகுப்பு இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.