Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஏறு வெயில்

yeru veiyil
Weight
250.00 Gms

நான் எழுதிய முதல் நாவல் ;ஏறுவெயில்’,இதை எழுதியபோது (1991) எனக்கு வயது இருபத்தைந்து.இப்போது (2016) இதன் வயது இருபத்தைந்து.கால் நூற்றாண்டு காலமாகத் தொடர்ந்து இயங்க  எனக்குக் கலைக்காலாக இருந்தது இந்நாவல்.வெயில் உணர்ந்து வெயிலில் திரிந்து வெயிலில் புரண்டு வெயிலோடு உறவாடி வேயில் தாங்கி வளர்ந்த மேனி இது இது.சில்சமயம் இளவெயில்.இளவெயிலில் நீராடிக் களிக்கிறேன்.பெரும்பாலும் உச்சி வெயில்.ஏற்வெயிலை என் வாழ்வின்  குறியீடாகக் காண்கிறேன்.என் வாழ்வுக்கு மட்டுமல்லாமல் பொதுச்சமூக வாழ்வுக்கும் உறியீடாக அமைவதுதான் இந்நாவலை இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருக்கச் செய்கிறது போலும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.