விளிம்புநிலை மக்களின் போராட்டங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

விளிம்புநிலை மக்களின் போராட்டங்கள்

vilimbunilai makkkalin poratangal
Weight
220.00 Gms

சோசலிசம், பொதுவுடைமை, மலையின மக்கள் இயக்கம், தலித்தியம், பெண்ணியம் ஆகிய இடதுசாரி இயக்கங்கள் தங்கள் போராட்ட வழிமுறைகளை இந்தியச் சூழலுக்கு ஏற்றவிதமாகவும் அதேவேலையில் உலகளாவிய நிலையில் இவைபற்றிய சரியான வரவிலக்கணங்களுக்கு ஏற்றவிதமாகவும் தகவமைத்திட இக்கட்டுரைகள் கருத்துக்களை வழங்கக்கூடும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.