வான்குருவியின் கூடு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வான்குருவியின் கூடு

vankuruviyin koodu
Weight
175.00 Gms

வான்குருவியின் கூடு

பெருமாள்முருகன் தன் வாழ்க்கை அனுபவங்களோடு தனிப்பாடல்கள் இயைந்த விதம்  பற்றி எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல்.

அவற்றின் சொல்லாட்சிகள் மிகவும் எளிமையானவை. உரைகள் இல்லாமலே  படித்து புரிந்துகொள்ளலாம். எளிய சொற்கள் கவிதைச்  சொற்களாக மாறும் விந்தை தனிப்பாடல்களில் நிகழ்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.