வையிலைவேற் காளை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வையிலைவேற் காளை

vaiyilaivaer kaalai
Book Type
கட்டுரை
Publisher Year
2020
Number Of Pages
220
Weight
280.00 Gms
வையிலைவேற் காளை என்கிற இக்கட்டுரைத் தொகுப்பின் வழியாக சரவணன் சந்திரன் இதுவரை வெளிச்சம் பாயாத நிலங்களுக்கு இடையில் மூச்சிரைக்க ஓடியிருக்கிறார் பல்வேறு நிறங்களும், சுவைகளும், மணங்களூம் நிறைந்த ஒரு பிரத்தியேகமான உலகம் இத்தொகுப்பின் வழி விரிகிறது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.