திருக்குறள் நடைமுறை உரை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திருக்குறள் நடைமுறை உரை

thirukural nadaimurai urai
Book Type
உரை
Weight
450.00 Gms
80.00
Regular: ₹ 100.00

முனைவர் மு. வ திருக்குறளுக்குத் தெளிவுரை கண்டார்; முனைவர். இரா.சாரங்கபாணி இயல்புரை தீட்டினார்; முனைவர் இராம.குருநாதன் நடைமுறை உரை வரைந்துள்ளார். உவ்வுரையின் தனிச்சிறப்புக் குறளின் கருத்துகளை எளிய சொற்களால் சொல்லிச் செல்வதாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.