திரைகள் ஆயிரம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைகள் ஆயிரம்

thiraigal aayiram
Weight
225.00 Gms

 

சுந்தர ராமசாமியின் கதைத் தொகுப்புகளை மீண்டும் மற்பதிப்பாக கொண்டு வரும் திட்டத்தி வெளிவரும் மூன்றாவது தொகுப்பு ‘திரைகள் ஆயிரம்’.1975இல் வெளிவந்த முதல் பதிப்பில் உள்ள ‘திரைகள் ஆயிரம்’, ‘இல்லாத ஒன்று’, ‘தயக்கம்’, ஆகிய மூன்று குநாவல்களும் இந்த மறுபதிப்பில் அதே வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
‘திரைகள் ஆயிரம்’ முதல் பதிப்பின் பதிப்புரையில், ‘மூன்று குறுநாவல்களின் தொகுப்பு’ என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.பின்னர் வெளிவந்த சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதைகளின் முழுத்தொகுப்புகளில் இவை இடம் பெற்றன.

சுந்தர ராமசாமியின் கதைத் தொகுப்புகளை மீண்டும் மற்பதிப்பாக கொண்டு வரும் திட்டத்தி வெளிவரும் மூன்றாவது தொகுப்பு ‘திரைகள் ஆயிரம்’.1975இல் வெளிவந்த முதல் பதிப்பில் உள்ள ‘திரைகள் ஆயிரம்’, ‘இல்லாத ஒன்று’, ‘தயக்கம்’, ஆகிய மூன்று குநாவல்களும் இந்த மறுபதிப்பில் அதே வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

‘திரைகள் ஆயிரம்’ முதல் பதிப்பின் பதிப்புரையில், ‘மூன்று குறுநாவல்களின் தொகுப்பு’ என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.பின்னர் வெளிவந்த சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதைகளின் முழுத்தொகுப்புகளில் இவை இடம் பெற்றன.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.