தப்புத் தாளம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தப்புத் தாளம்

thappu thalam
Weight
150.00 Gms

தப்புத் தாளம்

ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு சனத்திற்கும் இன்னொரு முகம் உண்டு. கிராமங்கள் அணிந்திருக்கும் அந்த இன்னொரு தப்புத்தப்பான முகத்தை பதிவு செய்யும் முயற்சிதான் இந்நூல்.

இரா.மணிகண்டன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.