தமிழ் ஆளுமைகள் மரபும் நவீனமும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தமிழ் ஆளுமைகள் மரபும் நவீனமும்

thamizh alumaigal marabum navinamum
Weight
250.00 Gms

தமிழ் இலக்கிய வரலாறும்,தமிழனின் சமூக வரலாறும் முழுமையாகவும் முறையாகவும் எழுதப்படவில்லை.வரலாற்று உருவாக்கத்திற்கு தனிநபர்கள்,ஊர்கள் இடங்கள்,நிகழ்வுகள் குறித்தப் பதிவுகள் முக்கியம்.அதே போல படைப்பிலும்,ஆய்விலும் ஈடுபட்டுச் சாதனை நிகழ்த்தியவர்கள் பற்றிய படைப்பு நெறிகள்,ஆய்வு நெறிகள் உள்ளிட்ட மதிப்பீடுகள் உருவாக்கப்பட்டால் எதிர்கால இளைய தலைமுறையினருக்கு வழிகாட்டுவனவாக அமையும்.அவ்வகையில் தமிழின் முக்கிய ஆளுமைகள் சிலர் குறித்தப் பதிவுகள் இந்நுலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.