சேராக் காதலில் சேர வந்தவன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சேராக் காதலில் சேர வந்தவன்

sera kathalil sera vanthavan
Weight
110.00 Gms

நான் ஒரு பொய்க்காரன். எப்போதும் எனக்குப் பொய்களின் மீது நாட்டமிருந்தது. பொய்களற்ற வாழ்க்கையை நான் வாழவே விரும்பவில்லை. அதீதங்களிலும் ஆழங்களிலும் சதா அலைந்துகொண்டே இருந்த பல தனிமைகளை நான் கடந்துயிர்க்க பொய்கள் என்னைக் கைவிடாத தேவன்.  என் பொய்களுக்கு நானும், எனக்கு அவைகளுமாக மாறாக்காதலும் மறைவுயிர் விஸ்வாசமுமாக கழிந்த பெருங்காலத்தின் ஒழுங்கற்ற மீள்தல் கணங்களே எனக்குள்ளிருந்து கதைச்சர்பங்களாக விரிந்து கிளம்பின.. 

முன்னுரையில் - ஆத்மார்த்தி

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.