சகாயம் செய்த சகாயம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சகாயம் செய்த சகாயம்

sagayam seitha sagayam
Weight
170.00 Gms

நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக உ.சகாயம் பணியாற்றியபோது அவரது செயல்பாடுகளைச் செய்திகள், நிகழ்வுகள் மக்கள் வாய்மொழி

வழக்காறுகள் வழியாக கவனித்து வந்த எழுத்தாள மனப்பதிவு இந்நூல். இது வாழ்க்கை வரலாறோ துல்லியமான ஆவணப் பதிவோ அல்ல.

துதிபாடும் நோக்க்ம் கொண்டதும் அல்ல. நேர்மையான அதிகாரி ஒருவரைக் கௌரவிக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணத்திலும் அதேசமயம் அதிகாரி

ஒருவரின் எல்லைகள் பற்றிய புரிதலுடனும் சுயபார்வை துலங்கும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆளுமைகளை எவ்விதம் கொண்டாடுவது

என்பதற்கான சான்றாகும் இத்தகைய எழுத்து முறை தமிழுக்கு மிகவும் புதிது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.