புத்தரின் வரலாறு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

புத்தரின் வரலாறு

putharin varalaru
Weight
200.00 Gms

புத்தரின் வரலாறு

நமது நாட்டில் உள்ள புத்தர் சரித்திரங்கள், பள்ளி மாணவர் சரித்திரப் பாடத்தில் கற்கும் வெறும் கதையாக எழுதப்பட்டுள்ளன.பகவான் புத்தருடைய சரித்திரமும், சமுய சம்பிரதாய முறையில் பார்க்கும்போது தெய்வீகச் செயல் களையும் அற்புத நிகழ்ச்சிகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்தக் குறைபாட்டினை நீக்கிக் கருதி இந்ந்தப் புத்த சரித்திரம் எழுதப்பட்டது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.