புரநானூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

புரநானூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

purananootru sorpozhivugal
Weight
300.00 Gms
  1. புரநானூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

புறநனூற்றுச் சொற்பொழிவுகள் பழந் தமிழ் நாட்டின் தன்மையை எடுத்துக்காடும் தொகை நூல்களில் தலை சிறந்தது புறநனூறு என்பர். கலைமகலும், திருமகளும் களி நடம் புரிந்த பழந்தமிழ் நாட்டைப் புறநானூற்றிலே காணலாம்.

                                                                                      ஆசிரியர்  : கரிகாலன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.