Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

போர்த்தொழில் பழகு

(0)
porthozhil pazhagu
Price: 270.00

Weight
410.00 gms

போர்த்தொழில் பழகு

போரில் வெற்றிபெறத் தேவையான உத்திகளுக்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெறத் தேவையான உத்திகளுக்கும் அதிக வித்தியாசமில்லை. இதனை 23 உத்திகளுடன் மிகவும் எளிமையாகவும் மொழிநடையில் வலிமையாகவும் இன்றைய வாழ்க்கை முறைகளுக்குப் பொருந்தும் வகையில் எழுதியுள்ளார் முனைவர் வெ. இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ். 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.