Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பிணத்தை எரித்தே வெளிச்சம்

(0)
pinathai erithe velicham
Price: 180.00

In Stock

Book Type
தலித் இலக்கியம்
Publisher Year
2018
Weight
200.00 gms

’இதுவரை கேட்டிராத புதிய குரல்களை தலித் இலக்கியம் முன்வைக்கிறது. மராத்தி, குஜராத்தி, மொழிகளின் இலக்கியப் படைப்புகளோடு தமிழ் தலித் இலக்கியப் படைப்புகளை ஒப்புநோக்கி ஒரு வாசிப்பைச் செய்ய உதவும் வகையில் இந்நூல் அமைகிறது. எழுத்தின் அழகியலை ஒரு புதிய மறுகட்டமைப்புக்கு உட்படுத்துவதற்க்கு இந்த வாசிப்பு இன்றையத் தேவையாகிறது’                  - இந்திரன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.