பெரியார் ரசிகன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பெரியார் ரசிகன்

periyar rasigan
Weight
200.00 Gms

குறைவானவர்கள்தான் கடவுளை மனதளவில் உணர்ந்து வழிபடுகிறார்கல், “கடவுள் இல்லை” என்று சொல்பவர்கல் தமிழகத்தில் குறைவாகத்தான் இருக்கிறார்கள், கடவுளை வியாபாரப் பொருளாக பயன்படுத்துபவர்கள் இவர்களைவிடக் கொஞ்சம் அதிகம். ஆனால் இவர்களைக் காட்டிலும் பெரும்பான்மையான ஒரு சமூகம் உண்டு. இந்த நாவலில் வரும் சந்திர சேகரைப்போல

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.