நாவல் இலக்கியப் போக்குகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நாவல் இலக்கியப் போக்குகள்

novel ilakiya pokugal
Weight
650.00 Gms

தமிழில் நாவல் இலக்கியம் செழித்து வளார்ந்துள்ளது.நாவல் திரனாய்வும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.இக்கால நாவல்கள் சிலவற்றை முன்வைத்து நாவல் இலக்கியத்தின் செல்நெறிகளைச் சுட்டும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல்.சமகால வாழ்வின் விளைச்சலாக,வாழ்க்கை அக்கறையாக,நம்பிக்கைத் திறவுகோலாக நாவல் இலக்கியம் திகழ்வதை இத்திறனாய்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.படைப்பூக்கத்திற்கும்,திறனாய்வுக் கற்கைக்கும் இந்நூல் தூண்டுகோலாகத் திகழும் திறன் படைத்தது.

இரா.காமராசு படைப்பிலக்கியத்திலும்,திறனாய்விலும் கால்பதித்து நிற்பவர்.பல நூல்களின் ஆசிரியர்.தற்போது தஞ்சாவூர்,தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இலக்கியத்துறையில் பணியாற்றி வருகின்றார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.