நாடகம் நிகழ்வு அழகியல்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நாடகம் நிகழ்வு அழகியல்

nadaga solai
Weight
190.00 Gms

நாடகம் நிகழ்வு அழகியல்

கலை, இலக்கியத் தளத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர் வெளி ரங்கராஜன். தமிழில் புதிய நாடக விழைவுகளுக்கான களமாக வெளிஎன்ற சிற்றிதழை நடத்தியவர். இலக்கியம், நாடகம், நிகழ்கலை, திரைப்படம் குறித்து அணமைக் காலங்களில் வெளி ரங்கராஜன் எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.