Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மறுபக்கம்

marupakkam
Weight
880.00 Gms

மறுபக்கம்

மறுபக்க நாவலை சமகால அரசியல் நாவலாக. வரலாற்று நாவலாக. மதவாத மற்றும் வகுப்புவாத வன்முறைக்கு எதிரான நாவலாக. சாதீய ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிரான நாவலாக, நெய்தல் நில மக்களின் வாழ்வைப் பிரதிபலிக்கும் நாவலாக, பண்பாட்டு தளத்தில் பன்மத்துவத்தை முன்வைக்கும் நாவலாக – எனப் பலவிதமாகவும் வாசிப்புக்கு உட்படுத்த முடியும். மறுபக்கம் நாவல் பல முகங்களைக் கொண்ட்து. பலவாசிப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் கொண்ட்து.

     பொன்னீலன், நீயூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், டிஸ்கவரி புக் பேலஸ்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.