மகிழம்பூ மணம் (கன்னடச் சிறுகதைகள்)
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மகிழம்பூ மணம் (கன்னடச் சிறுகதைகள்)

magizhampoo manam
Book Type
கன்னடச் சிறுகதைகள்
Publisher Year
2020

மனித முரண்பாடுகளை உள்வாங்கிக்கொள்வதில் ஜயந்த் காய்க்கிணியின் பார்வை மாறுபட்டது. சிறிய ஊரிலிருந்து வந்தவரானாலும், ஜயந்த் நகர வாழ்க்கையைப் பார்க்கும் பார்வை கன்னடத்திற்குப் புதியது. கதைகளில் அவருடைய ஈடுபாடு, ஓட்டத்தின் லயம், எழும் துடிப்புகளெல்லாம் அவருக்கே உரித்தானவை. படிக்கவேண்டும் என்று தூண்டும் அதிசய ஈர்ப்புள்ள எழுத்தாளர் ஜயந்த்.<o:p></o:p>

- கிரீஷ் கார்னாட்
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.