லயோலா என்ற பெரும்பாம்பின் கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

லயோலா என்ற பெரும்பாம்பின் கதை

lyola enda perum pambin kathai
Weight
250.00 Gms

லயோலா என்ற பெரும்பாம்பின் கதை

 

வெவ்வேறு களத்தையும் காலத்தையும் பின்புலமாகக் கொண்ட பதின்மூன்று கதைகளின் தொகுப்பு இந்த நூல். இவை அனைத்தும் ஆங்கிலம் வழியாகத் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டவை என்பது மட்டும் இவற்றுக்கு இடையிலான ஓற்றுமை.

வெவ்வேறு களத்தையும் காலத்தையும் பின்புலமாகக் கொண்ட பதின்மூன்று கதைகளின் தொகுப்பு இந்த நூல். இவை அனைத்தும் ஆங்கிலம் வழியாகத் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டவை என்பது மட்டும் இவற்றுக்கு இடையிலான ஓற்றுமை.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.