கொங்கு நாட்டு வரலாறு - kongu naattu varalaaru
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கொங்கு நாட்டு வரலாறு - kongu naattu varalaaru

kongu nattu varalaru
Weight
220.00 Gms

கொங்கு நாட்டு வரலாறு

 

கொங்கு நாட்டுச் சரித்திரம் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுச் சரித்திரம் பூர்த்தியடையமுடியாது. சங்ககாலத் தமிழக வரலாற்றை ஆய்ந்தறிந்து பழங்காலத்துக் கொங்கு நாட்டின் வரலாறு எழுதப்படுவது இதுவே  முதல் முறையாகும். இது கொங்கு நாட்டின் முழு வரலாறு அன்று; சங்க காலத்து கொங்கு நாட்டு வரலாறு. நமக்குக் கிடைத்த சான்றுகளைத் தொகுத்து வரன்முறையாக எழுதப்பட்ட சங்ககாலத்துக் கொங்கு நாட்டுச் சரித்திரம் இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.