கிடைத்தவரை லாபம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கிடைத்தவரை லாபம்

kidaithavarai labam
Weight
240.00 Gms

இந்நூலில் புத்தகக் காணிக்கைகள்,பிரதிச் செம்மையாக்கம்,நாட்டுடைமையாக்கம்,விருதுகள் முதலியன பண்பாட்டில் கிள்ர்த்தும் நுணுக்க அசைவுகளைக் காட்டும் புத்தகம் தொடர்பான கட்டுரைகளும்;பாரதி நூல் பதிப்பு வரலாறு,பாரதி சுயசரிதை உள்ளிட்ட பாரதி குறித்த நூல்கள்,பெரியார் ஈ.வெ.ரா.சிந்தனைகள்,முதுகுளத்தூர் கலவரம் போன்ற முக்கியமான நூல் விமர்சனங்களும் உள்ளன.

நவீன இலக்கியத்தின் பண்பாட்டு,விமர்சன சமகால உலகை நமுட்டுச் சிரிப்புடன் தரும் சுவை மிகுந்த கட்டுரைகள் கொண்டது இந்நூல்.பேயோன் பற்றியும் கட்டுரை உண்டு;பெரியார் பற்றியும் கட்டுரை உண்டு.

சரிபார்க்கப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் கேலியும் கிண்டலுமான மொழியில் அமைந்த நூல் இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.