காற்று வளையம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காற்று வளையம்

katru valayam
Book Type
நாவல்
Weight
200.00 Gms

ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான உறவு அழகானது மட்டுமல்ல; நுட்பமானதும் புதிரானதுமாகவே அது இருக்கிறது. நேசிப்பையும் விலகலையும் பிரிக்கும் இழை மிக மெல்லியது. எப்போதும் அறுந்து போகக் காத்திருக்கும் அபாயத்தை தன்னகத்தே கொண்டது. அதில் மகிழ்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் எத்தனங்களே மகிழ்ச்சியை போக்கடிக்கின்றன. ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமிடையிலான வெப்ப மூச்சு காமத்தின் பாற்பட்டது மட்டுமல்ல. காமத்தோடு ஏக்கம், சலிப்பு,  அழுகை, துயர், பிரிவு எல்லாமே மூச்சுக் காற்றாய் வெளிப்படுகின்றன. இந்த நாவல் அதைப் பேசுகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.