கலிங்கத்துப் பரணி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கலிங்கத்துப் பரணி

kalingathu parani
Weight
350.00 Gms

கலிங்கத்துப் பரணி

எல்லோருக்குமான எளிய உரையுடன்

செறிவான காட்சி விவரிப்புடனும் அதியற்புதப் புனைவுகளுடனும் திகழும் ‘போர்க்காவியம், கலிங்கத்துப் பரணி. வறண்ட பொருளைக்கூட  வளமான தமிழால் வருணிக்கமுடியும் என்பதற்கு உதாரணம் இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.