கலை பொதுவிலிருந்தும் தனித்திருக்கும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கலை பொதுவிலிருந்தும் தனித்திருக்கும்

kalai pothuvilirunthum thanithirukum
Weight
220.00 Gms

கலை பொதுவிலிருந்தும் தனித்திருக்கும்

கடந்த பத்தாண்டுகளில் கவனம் பெற்று வந்திருக்கும் கவிஞர் ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன் தன் சம காலத்துக் கவிதைகள், கவிதைச் சூழ்நிலை, படித்த புத்தகங்கள், கண்டு நட்புகொண்ட இலக்கிய உலக ஆளுமைகள், இன்றைய எழுத்துலகச் சூழல் முதலான பல விஷயங்கள் குறித்து தன் எண்ணங்கள், கருத்துகளை இக்கட்டுரைகளில் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.