ஜின்னாவின் டைரி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜின்னாவின் டைரி

jinnavin diary
Book Type
நாவல்
Publisher Year
2020
Weight
240.00 Gms

ஜின்னாவின் டைரி மதங்களை பரிகசிக்கிறது. எழுத்தை பரிகசிக்கிறது, அரசியல்வாதிகளை பரிகசிக்கிறது. இப்பரிகசிப்புகள் அழுத்தமான கசையடிகளாகி கடுமையான வேதனைகளை ஏற்படுத்துபவை. அதன் மூலம் புதிய எழுத்தை நோக்கி பயணிக்க வைப்பவை...

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.