Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இரு வேறு உலகம்

(0)
iru veru ulagam
Price: 70.00

Weight
140.00 gms

இரு வேறு உலகம்

நனவுலகவாசியின் நினைவுக் குறிப்புகள்

உலகமே கதைகளின் விழியாகத்தான் எனக்கு அறிமுகமானது. தந்திரக்கார திருடர்களும், சித்திரக் குள்ளர்களும், சூன்யக்காரிகளும் எனப் பலரும் கதைகளின் மூலம் எனது நினைவுப்புலத்தில் மிதந்தனர்.

No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.