ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வும் அணுகுமுறையும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வும் அணுகுமுறையும்

ias thervum anugumuraiyum
Weight
260.00 Gms

கடந்த காலங்களில் ஐ.ஏ.எஸ் படிப்பு என்பது எல்லோராலும் அடைய முடிகிற ஒன்றல்ல; நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிட்டாது என்று

பரப்பப்பட்ட கற்பிதங்களை தகர்த்தெறியும் நோக்கில் எழுதப்பட்டுள்ள அரிய புத்தகம்.

சரளமான ஆங்கிலப் புலமை, தேர்ந்த அறிவு, ஆழ்ந்து படிக்கும் புலமை உள்ளவர்கள்தான் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகமுடியும் என்றிருந்த 

நிலையிலிருந்து தமிழ் வழிக் கல்வியாளர்களும் ஐ.ஏ.எஸ். எழுதலாம் என்பதை ஆணித் தரமாக உணர்த்துகிறது. அதற்கான எளியமுறைப்

பயிற்சிகளும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தீவிர முயற்சியும் அதற்கான பயிற்சியும் இருந்தால் ஐ.ஏ.எஸ் பதவி என்ன ? அதற்கும் மேலான சிகரத்தையும் அடையலாம் என்பதை

எளிய நடையில் தெளிவாக விளக்குகிறது இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.