காந்தியார் சாந்தியடைய
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காந்தியார் சாந்தியடைய

gandhiyar santhiyadaiya
Weight
350.00 Gms

அரசியலில் ஆன்மிகத்தைக் கலந்த பாவத்தை நான் தான் செய்தேன். அதற்கான தண்டனையை நாந்தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இறுதிக் காலத்தில் இதயம் நொந்து சொன்னார் காந்தி. அதற்கான தண்டனையை இரக்கமற்ற இதயம் கொடுத்தது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.