எப்போது அழியும் இந்த உலகம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

எப்போது அழியும் இந்த உலகம்

epothu azhiyum intha ulagam
Weight
200.00 Gms

எப்போது அழியும் இந்த உலகம் என்ற இந்த புத்தகம் தென்னமெரிக்காவில் வாழ்ந்த மாயன் இன மக்கள் கணித்த “மாயன் காலண்டர்”-ல் கூரியுள்ள தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உலக அழிவை ஆய்வு செய்கிறது.  மாயன் இன மக்களின் அறிவு கூர்மையையும், அவர்கள் கணித, வானவியல் சிந்தனைகளை அலசுவதோடு, மாயன் இன மக்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் கூட சம்பதம் இருக்குமோ என்றும் ஒப்பு நோக்குகிறது. இந்த  புத்தகம்  உலககத்தின் உருவாக்கம் குறித்த இன்னும் பல  சுவாரஷ்யமான தகவல்களை உள்ளடக்கி நிற்கிறது. ஆசிரியர். ராஜ்சிவா

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.