அயலகத் தமிழ் இலக்கியம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம்

ayalaga thamizh ilakiyam
Weight
530.00 Gms

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம்

இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், தழிழ்ச் சிறுகதைகல், கவிதைகள், ஒரு தொகுப்பு

தமிழ் இலக்கியம் என்பது தற்போது தமிழ் நாட்டில் மடும் படைக்கப்படுவதோ படிக்கப்படுவதோ மட்டுமல்ல பல்வேறு நாடுகளில் கலாச்சார, பண்பாட்டு சூழலில் வாழும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் அனுபவித்ததையும் சொந்த ஈடுபாடு, ஆர்வம் அக்கறையின் அடிப்படையில் எழுதுகிறார்கள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.