தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள்

Thakkaiyin methu nanku kankal
Weight
160.00 Gms

ஐம்பது ஆண்டு காலமாக சிறுகதைகள் எழுதிவரும் ஒரு படைப்பு எழுத்தாளனின் முதல் சிறுகதைத் தொகுதி ‘ தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள்’ இக்கதைகள் 1965ஆம் ஆண்டிற்கும் 1972 ஆம் ஆண்டிற்கும் இடைப்பட்ட எட்டு ஆண்டு காலத்தில் எழுதப்பட்ட கதைகள்.

என் கதைகளில் நான் இல்லை, என் சொந்தக் கதையைச் சொல்வதில் எனக்கு விருப்பமே கிடையாது. வாசிகின்றவர்கள் தங்கள் கதையை எழுதிக்கொள்ளவே 

நான் கதை எழுதுவதாக நினைக்கின்றேன்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.