சச்சார் குழு அறிக்கை: அறிமுகம் சுருக்கம் விமர்சனம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சச்சார் குழு அறிக்கை: அறிமுகம் சுருக்கம் விமர்சனம்

Sachar kulzu arikai
Weight
190.00 Gms

சச்சார் குழு அறிக்கை: அறிமுகம் சுருக்கம் விமர்சனம்

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 60 ஆண்டு காலத்தில் முஸ்லிம் சிறுபான்மையினர் மீது மட்டுமே கவனம் குவித்து அவ்ர்களின் சமூக, பொருளாதாரம் மற்றும் கல்வி நிலை குறித்த ஆய்வைச் செய்துள்ள சச்சார் குழு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.