பெரும் மழை நாட்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பெரும் மழை நாட்கள்

Perum malzi natkal
Weight
260.00 Gms

பெரும் மழை நாட்கள்Õ நாவலில் என்ன சொல்லப் பட்டி-ருக்கிறது, என்ன சொல்லப்படுவது மாதிரி சொல்லப் படாமல் விட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் சொல்லவேண்டிய தில்லை. எழுதப்பட்ட ஒரு படைப்பு பற்றி யாராலும் சரியாக எழுதியது மாதிரியோ அதற்கு மேலாகவோ & கீழாகவோ எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது. விமர்சகர்கள் & வாசகர்கள் என்றுதான் இல்லை, அதை எழுதிய படைப் பாளன்கூட & எழுத்தை அறிந்துகொண்டு எழுதிவிட முடி யாது. எழுதியது எழுதப்பட்டுவிட்டது. அது மாதிரி இன் னொன்று எழுதுவது இயலாது. அது ஓடிய தண்ணீர்; விழுந்த இலை; அடித்து நகர்ந்துவிட்ட காற்று.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.