கண்ணகி தொன்மம்: சமூக மானுடவியல் ஆய்வு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கண்ணகி தொன்மம்: சமூக மானுடவியல் ஆய்வு

Kannaki thonmam
Weight
140.00 Gms

கண்ணகி தொன்மம் தமிழ்ச் சமூகத்தின் ஒரு மூலப்படிவமான தொன்மமாகும். இத்தொன்மத்தின் ஆழந்த, நுட்பமான பரிமாணங்களைச் சமூக மானிடவியல் நோக்கி முதன்முறையாக இந்நூல் முன்வைக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.