அக்குபங்சர் சட்டம் சொல்வது என்ன?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அக்குபங்சர் சட்டம் சொல்வது என்ன?

Accupuncture Sattam Solvathu Enna ?
Weight
330.00 Gms
  • அக்குபங்சர் பயிற்சி முடித்த அனைவரும் பிராக்டிஸ் செய்யலாமா?ஏதேனும் அமைப்பில் பதிவு பெற வேண்டிய அவசியம் உள்ளதா?
  • அக்குபங்சர் பிராக்டிஸ் செய்யும் அனுமதி பற்றி அரசு ஆணைகள் சொல்வது என்ன?
  • அக்குபங்சரை சிகிச்சை முறையாகப் பயன்படுத்தும் அக்குபங்சரிஸ்டின் சட்ட உரிமைகள் என்ன?
  • அக்குபங்சர் பிராக்டிஸ் செய்வதற்கு அரசு விதிமுறைகள் உள்ளனவா?
  • பின்னிணைப்பு:அக்குபங்சர் அரசு ஆணைகள்,தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்,பாராளுமன்ற விவாத நகல்கள்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.