/files/IMG-20210209-WA0085-4-28-2021,3:53:23PM_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மூளையைச் சாப்பிட முயல்கிறது

(0)
Price: 125.00

In Stock

Publisher
Book Type
PaperBack
Publisher Year
2021
Weight
180.00 gms
சாய்ராம் சிவக்குமாரின் பல கவிதைப் பிரதிகள் மனதைக் கண்ணீரால் வரையறை செய்ய முடியாமல் உணர்வுகளையும் அனுபவங்களையும் தந்து நிற்கின்றன.இன்னும் காதலின் தீரா காயத்தை அதன் பெருவலியின் கதையை வியாபித்து வாசகனின் மனதைத் தொந்தரவு செய்கின்றன. நம் வாழ்வின் அடையாளப்படுத்தலாக குரல் எழுப்பி புதுவகையான பரிமாணத்தை நினைவூட்டுகின்றன.
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.