அங்காடித் தெரு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அங்காடித் தெரு

angadi theru
Book Type
திரைக்கதை
Weight
220.00 Gms
200.00
Regular: ₹ 250.00

ஒரு திரைப்படம் வெளிவந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பின் இப்போது அதன் திரைக்கதை புத்தகமாக வெளிவரும் காரணம் அது மக்களுக்கான படைப்பு என்ற அளவிலேதான்.இன்னும் வெளிப்படையாகச் சொன்னால் தமிழ் சினிமாவில் சாதாரண மக்களின் பிரச்சினையை பொத்தாம்பொதுவாகப் பேசிக்கொண்டிருக்காமல்,வெளிப்படையாகப் பேசிய திரைப்படங்களில் முதன்மையானது அங்காடித் தெரு மட்டுமே.

இத்திரைப்படத்தின் திரைக்கதை  புத்தகமாக வருவதன்  மூலம் இதுபோன்ற இன்னும்  பல படைப்புகள் வெளிவருவதற்கு உதவியாக இருக்கும். திரைப்படத்துறையை நோக்கிவரும் ஒவ்வொருவரின் கைகளிலும் முதன்முதலில் கொடுக்க வேண்டிய புத்தகமாகவும் இருக்க வெண்டும் என்று நம்புகிறோம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.