/files/IMG-20210127-WA0039-4-28-2021,4:00:24PM_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒரு பொத்தல் குடையும் சில போதிமரங்களும்

(0)
Price: 140.00

In Stock

Publisher
Book Type
PaperBack
Publisher Year
2021
Weight
180.00 gms
இருளின் அரங்கத்தில் ஒளியின் பிம்பங்கள் அசைவது போல் சமூகத்தின் மூடப்பட்ட சன்னல்களின் பின்னே நூலாம்படைகளாய் சிக்கிக்கொண்ட பெண்ணின்  அகவெளியானது மொழியின் வழியாக கவிதையாகவும், கவிதையின் வழியாக வாழ்வின் அகம் புறம் என்ற பேதமின்றி சொற்களையும் விடுதலை செய்கிறது. 

வாழ்வின் தீராத வெம்மைகளுக்கு இடையேயும் இடைவிடாத ஒரு வாசிப்பின் இடைவெளியில் பெரும் மழைக்குப் பின்னான சிறு தூறல் போல் அவ்வப்போது என் மனவெளியில் விழும் சொற்களை அரிதாக கைப்பற்றிக் கொண்ட தருணங்களே இக்கவிதைகள். 
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.